Ogólnie O nas Utwory Wydarzenia Galeria Inne
 
 

WITAMY

NA STRONIE KOLNEŃSKIEJ

ORKIESTRY DĘTEJ !!!

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie powstała w roku 1904. W roku 2004r. obchodziliśmy 100-lecie. W roku zaś następnym - czyli 2007 - Orkiestra Dęta OSP Kolno będzie obchodzić swój 100-letni jubileusz.

 

Tymczasem zacznijmy od początku. Historia Kolna sięga czasów odkrycia kontynentu amerykańskiego przez Europejczyków. Kolno kojarzy się również z Janem z Kolna (Jan Skolnus). Przeczytajmy to, co mówi o nim historia. Czy jest prawdziwa - nie wiadomo.

 

Wzmianka o Janie z Kolna
 

Joachim Lelewel w „Historii geografii i odkryć z 1813r. pisze: "Jan Szkolny (Scolnus) Polak, pod Krystianem królem duńskim roku 1476 odkrył cieśninę Anjan i ziemię Laboratoris (Labrador). A zatem, ten Jan Skolnus, był trzecim z Europeów, co Amerykę odkryli przed Kolumbem". W kilka lat później w kolejnej rozprawie Lelewel prostuje nazwisko żeglarza: „Odkrycie to 1476 r., Jana Scolnus przyznaję Janowi z Kolna czyli de Colno. Polakowi z małego miasta mazowieckiego Prusom pogranicznego".
Najwcześniejsze doniesienia o żeglarzu Janie pochodzą z drugiej połowy XVI w. Najstarszą pisaną wzmiankę odnotowano w 1553r. W 1570 r. po raz pierwszy Francuz Franciszek de Belleforest podał polskie pochodzenie Jana: „Aby się nie zdawało, że zbyt pochlebiam swoim i daję szczutka w nos historii (...) należy pokrótce ukazać, komu należy się sława odkrycia tego kraju borealnego; nie przysługuje ona Hiszpanowi, Portugalczykowi, ani Francuzowi, gdyż Polak to Jan Scolnus dotarł tam (...)". Potem w 1599 r. potwierdził to Flamand Korneliusz Wytfielt: „Zaszczyt ponownego odkrycia tej ziemi przypadł Janowi Scolnus, Polakowi, który żeglując w roku 1476, 86 lat po jej pierwszym zbadaniu wypłynął poza Norwegię, Grenlandię, Fryzlandię, wpłynął na owo Morze Północne i dopłynął pod samym kręgiem polarnym do owych ziem Labradoru i Estotilandii".
Jednakże uczeni przypisywali Janowi różne pochodzenie. Do żeglarza, przyznają się Norwegowie, Duńczycy i nawet Portugalczycy. Wielu historyków wyklucza polskie pochodzenie Jana z Kolna. A może jednak mieszkał w małym mazowieckim miasteczku, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaciągnął się na statek króla Danii. Nazywał się Jan z Kolna.

 

Jan Skolnus

 

Jak już wskazuje samo logo tej strony - jest ona o orkiestrze. Przede wszystkim nie może na niej zabraknąć informacji na temat Ochotniczej Straży Pożarnej. Tym niemniej głównie strona ta dotyczy samej orkiestry.

 

Obecnym prezesem OSP jest druh Antoni Lewandowski.

 

Logo Ochotniczych Straży Pożarnych:

 

 

Jeśli jest to strona o orkiestrze, to nie sposób zapomnieć "na rozkładówce" o kapelmistrzu, który prowadzi ją wytrwale i solidnie przykłada się do pracy z nią od 1989 roku.

 

 

Pan Mieczysław Parzych ciągle jest energiczną osobowością. Na każde granie z orkiestrą reaguje entuzjastycznie, a jego stałe powiedzenie brzmi: "tam gdzie Wy, tam i ja". Może nie do końca identyczne, ale myśl jest podobna. Nie decyduje za nas i my nie decydujemy za niego. Aktywnie poszukuje coraz to nowszego repertuaru. A rzeczywiście repertuar mamy bogaty. I to wszystko dzięki jego aktywnej pracy.

 

Główna | Na górę

 ::: © Copyright by Duda Sylwester, Kolno 2006 :::